niceboy:)
 

מפלגת "חזון לאומי" היא מפלגה לאומית ליבראלית  ששמה דגש על הביטחון והכלכלה.

 כלכלה  -  בתחום הכלכלי, התוכנית תהיה בת כמה שלבים שהעיקרון העומד מאחורי כל השלבים מבוסס על היוזמה הפרטית, פטורה מכבלי הבירוקרטיה הממשלתית.

בשלב הראשון: הפרטה רחבה של החברות הממשלתיות ( לדוגמה: חברת החשמל), המטרה היא שהמדינה  תחזיק בכמה שפחות אחזקות במדינה.

בשלב השני: צמצום המגזר הציבורי, שהוא מהגדולים בעולם המערבי.

 משפט המפתח בכלכלה בראשות מפלגת "חזון לאומי" הוא כלכלה חופשית. (כפי שכולנו יודעים הממשלה בראשות שרון עובדת על עקרונות אלה, בשנת 2005 אחוז הצמיחה במדינה היה בין הגבוהים בעולם 5.2%).נפעל בנוסף להוציא אנשים לעבודה תוך העלאת שכר המינימום.

 בטחון – במדיניות החוץ והביטחון, מדינת ישראל תחזיר לידיה את כוח ההרתעה שלה, תוך נקיטת יד קשה ושפה ברורה ומאוחדת מול אויבינו. ומאידך תפעל לקרב בין בני בריתנו.

אנו נפגע בנחישות להבטיח את הביטחון בתושבינו מול ארגוני הטרור שמאיימים לפגוע בנו!

אנו נשלים את גדר הביטחון ,ללא פגיעה בהתנחלויות הקיימות, במהירות האפשרית באופן שיקנה ביטחון מרבי לאזרחים, תוך התחשבות בצרכי האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בניסיון למנוע ממנה סבל מיותר.

 חוץ חיזוק הקשרים עם מדינות שיש לנו קשרים איתם, וקיום קשרים עם מדינות שאין לנו עימם הסכמים כלל. מסע הסברה רחב, מטרת המסע  תיהנה  הסבר נרחב על ישראל ועל פעולותיה מה שיגרום לשיפור הרושם על  מדינת ישראל, מה שיוביל בסופו של דבר לחיזוק מעמדנו באו"ם.

 חינוך תרבות וספורט:

חינוך - כדי שמערכת החינוך תפעל כראוי אנו חושבים שצריך לשפר את מעמדם של המורים שלנו, במצב כיום הם מרוויחים שכר מינימום שלא שווה להם להתמודד עם הבעיות שלנו בכיתות.

אנו מציעים לשפר את מעמדם, לעלות להם את המשכורת, להוסיף שעורי תגבור ועזרה לנזקקים , חינוך חינם שוויוני מהמעון ועד לאוניברסיטה.בנוסף פחות תלמידים בכיתה,יותר שעות לימוד ולהשריש את ההיסטוריה היהודית בתוכניות הלימודים.

תרבות וספורט -  קידום הספורט בארץ, תוך שמירה על כבוד הדדי ושיווין.

פיתוח ענפי ספורט שמביאים הישגים וכבוד למדינה ולא זוכים לכבוד הראוי ופיתוח מגרשי ספורט ראויים. 

 פנים -  בניית תו תקן לחיים שיכלול את מחויבות המדינה לאזרחיה; מחויבות המבוססת על מדינת רווחה מתקדמת, המקיימת סל שירותים לאזרח, הכולל: סל בריאות מורחב, דיור הולם, תרבות ושמירה על איכות הסביבה. בנוסף לחימה במשפחות הפשע, להחמיר את כל העונשים במדינה, כולל עונשי התחבורה.

אנחנו נפעל למען פיתוח הנגב והערים וליצירת תשתיות חזקות והולמות במדינה.

 המשך קידום מעמד האישה - נפעל להמשיך קידום מעמד האישה והפסקת האפליה הקיימת.

 בנוסף נפעל ע"פ עקרונות אלו:

קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש המצפון, חרות הפרט, שיווין זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפליה על רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה.

להשקיע ולהתאמץ עכשיו בשביל העתיד שלנו מחר!

ראש המפלגה: רוני עממער

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
לוגו 2
דגל
צו פיוס!
.
לתמונות נוספות...